Ułatwienia dostępu

Ecoin realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych produktów w postaci szczeliwa pierwotnego do szyb zespolonych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu I, działanie: Ścieżka SMART Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, nabór: nr FENG.01.01-IP.02-001/23.

Wdrożenie innowacyjnych produktów w postaci szczeliwa pierwotnego do szyb zespolonych

Działania, które będą realizowane w ramach projektu

W celu skutecznego wdrożenia nowego szczeliwa pierwotnego do własnej działalności przewiduje się następujące zakupy:

  • zakup linii do produkcji szczeliwa pierwotnego,
  • zakup wyposażenia laboratorium do kontroli produkcji w postaci: wagi laboratoryjnej, cieplarki oraz plastometru,
  • certyfikacja.

Grupy docelowe

  • Klienci firmy,
  • Rynkiem docelowym będzie rynek krajowych i międzynarodowych producentów szyb zespolonych oraz dystrybutorów uszczelniaczy do produkcji szyb zespolonych.

Cel projektu

W wyniku realizacji projektu na rynkach zaoferowany zostanie nowy produkt w postaci szczeliwa pierwotnego do szyb zespolonych.

Efekty, rezultaty projektu

REZULTATEM PROJEKTU będzie rozszerzenie oferty firmy o innowacyjny produkt w postaci szczeliwa pierwotnego do szyb zespolonych charakteryzującego się lepszą odpornością na podwyższone temperatury występujące podczas użytkowania szyb zespolonych.

Wartość projektu (łączny koszt projektu): 10 633 946,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 299 775,00 zł

Na naszej stronie stosowane są pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.